Przedsiębiorczość

Co to jest przedsiębiorczość?

 

Przed-się-brać, czyli brać coś nie inaczej, ale w swoje ręce. Tak prosto to sobie wyobrażając: wyciągasz swoje dwie ręce i za coś się bierzesz. Bierzesz to przed siebie, bo inaczej, przecież z tym nic nie zrobisz.

 

Kto Waszym zdaniem jest bardziej przed-się-biorczy?

 

Ta osoba?

 

Czy ta osoba?

 

Wyobraźmy sobie taką skalę: z jednej strony jest osoba maksymalnie przed-się-biorcza, a z drugiej maksymalnie nie-przed-się-biorcza (żeby pokazać Wam o co chodzi nawet nieco tę osobę przerysujemy i opiszemy ją nie tylko jako bierną, ale jako anty).

PRZED-SIĘ-BIORCA

– jest aktywny, albo można nawet powiedzieć proaktywny

– sam organizuje sobie stanowisko pracy, nawet jeśli jest czyimś pracownikiem

– ciągle się uczy

– podejmuje odpowiedzialność za to, co robi

– w innych osobach widzi potencjalnych partnerów

– jego nastawienie powiększa strefę wpływu („coraz więcej ode mnie zależy”)

– co najważniejsze: ma poczucie spełnienia i maksymalnego wykorzystywania swoich talentów

 

ANTY

– robi tylko to, co ktoś mu każe

– oczekuje, że państwo powinno zapewnić mu zatrudnienie, a jak już ma pracę, to narzeka na ograniczenia, trudności, wymagania, itp.

– ma przekonanie, że formalne wykształcenie zapewni mu dobrą pracę (to po co się jeszcze uczyć?)

– nie chce podejmować odpowiedzialność, bo ma poczucie, że za wszystko co robi i tak odpowiada jego pracodawca

– w innych osobach widzi potencjalnych konkurentów

– jego nastawienie pomniejsza strefę wpływu („coraz mniej ode mnie zależy”)

– jest ciągle sfrustrowany i narzeka

 

Po której stronie tabelki bardziej jesteś?

 

Jak więc do tego ma się sprawa pieniędzy? Po co ludzie w ogóle wymyślili pieniądze? Odpowiedzi znajdziesz na następnej stronie:

 

 

Treści uzupełniające:

Co to znaczy być przedsiębiorczym i dlaczego jest to konieczny warunek bycia skutecznym?

Co zrobić, żeby Polacy byli bardziej przedsiębiorczy?

Co to znaczy być ogarniętym? 4 Filary Skuteczności