Kompas Predyspozycji

Kompas Predyspozycji

 

Kompas Predyspozycji to narzędzie pozwalające na diagnozę cech, które umożliwiają wykonywanie pewnych zawodów w przyszłości.

 

Kompas mierzy predyspozycje do czterech obszarów zawodowych:

1) W sferze pracy z innymi ludźmi – predyspozycje społeczne

2) W sferze pracy z rzeczami – predyspozycje fizyczne

3) W sferze pracy z danymi – predyspozycje proceduralne

4) W sferze pracy z ideami – predyspozycje twórcze

 

Badanie składa się z 72 pytań, na które należy wskazać jedną odpowiedź na skali od 0 do 5, gdzie:

0 – oznacza, że w ogóle nie zgadzasz się ze stwierdzeniem, nie pasuje ono do Ciebie i nie opisuje Ciebie

5 – oznacza, że całkowicie zgadzasz się z tym stwierdzeniem, bardzo do Ciebie pasuje i opisuje Twoją osobę

Oczywiście można wybrać również odpowiedzi pośrednie.

 

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania otrzymasz wynik w postaci raportu wskazującego jakie są Twoje predyspozycje zawodowe. Otrzymasz również informację o poszczególnych wynikach na skalach składających się na podane obszary zawodowe.

 

Pamiętaj jednak, że to badanie ma Ci tylko i wyłącznie pomóc budowaniu Twojej wiedzy o sobie i nie jest wyrocznią dotyczącą Twojego życia!

 

1.Staram się dokładnie analizować informacje, które otrzymam.

1 z 72